Miền Bắc Thứ ba1205

1 3 4 5 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1206 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1205
1 3 4 5 4
1204
0 5 0 2 8
1203
1 0 5 7 6
1202
2 4 5 2 3
1201
5 2 7 7 0
1130
9 8 1 1 2
1129
2 5 3 8 0
1128
6 5 5 0 7
1127
6 7 8 5 7
1126
6 7 8 9 6
1125
3 6 8 1 9
1124
7 5 9 9 6
1123
4 7 7 7 9
1122
3 0 5 2 9
1121
5 2 0 9 1
1120
8 0 7 7 0
1119
6 6 5 3 4
1118
3 2 5 9 2
1117
0 5 7 7 6
1116
5 0 5 7 8
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1205 Trúng
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1204 Trúng
1202-1204 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1201 Trúng
1129-1201 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1129 Trúng
1126-1128 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1128 Trúng
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1125 Trúng
1120-1122 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1122 Trúng
1117-1119 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1119 Trúng
1116-1118 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1116 Trúng
1115-1117 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1115 Trúng
1112-1114 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1111-1113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1111 Trúng
1110-1112 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1110 Trúng
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1109 Trúng
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1104 Trúng
1101-1103 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1101 Trúng
1030-1101 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1031 Trúng
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1205 Trúng
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1204 Trúng
1202-1204 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1201 Trúng
1129-1201 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1129 Trúng
1126-1128 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1128 Trúng
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1125 Trúng
1120-1122 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1122 Trúng
1117-1119 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1119 Trúng
1116-1118 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1116 Trúng
1115-1117 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1115 Trúng
1112-1114 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1111-1113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1111 Trúng
1110-1112 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1110 Trúng
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1109 Trúng
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1104 Trúng
1101-1103 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1101 Trúng
1030-1101 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1031 Trúng