Hồ Chí Minh VIP Thứ tư927

1 8 2 9 7 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 928 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
927
1 8 2 9 7 4
926
1 4 3 7 3 1
925
0 0 3 6 6 0
924
0 3 6 2 2 5
923
6 9 7 3 5 2
922
0 5 6 6 1 6
921
7 8 4 7 5 2
920
3 1 2 1 4 9
919
0 6 3 6 0 7
918
5 6 7 3 3 3
917
0 3 9 3 5 7
916
5 6 3 6 9 5
915
0 6 5 2 9 3
914
2 3 6 3 7 3
913
9 6 7 2 0 4
912
6 2 3 1 0 6
911
5 4 4 0 0 0
910
7 0 1 5 3 5
909
6 0 2 1 9 6
908
0 7 8 2 3 6
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
926-928 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 927 Trúng
925-927 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 925 Trúng
924-926 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 924 Trúng
922-924 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 923 Trúng
919-921 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 921 Trúng
918-920 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 918 Trúng
917-919 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 917 Trúng
914-916 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
913-915 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 913 Trúng
910-912 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
909-911 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 909 Trúng
908-910 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 908 Trúng
907-909 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 907 Trúng
906-908 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 906 Trúng
903-905 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
901-903 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 902 Trúng
831-902 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 831 Trúng
830-901 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 830 Trúng
829-831 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 829 Trúng
828-830 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 828 Trúng
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
926-928 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 927 Trúng
925-927 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 925 Trúng
924-926 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 924 Trúng
922-924 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 923 Trúng
919-921 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 921 Trúng
918-920 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 918 Trúng
917-919 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 917 Trúng
914-916 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
913-915 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 913 Trúng
910-912 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
909-911 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 909 Trúng
908-910 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 908 Trúng
907-909 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 907 Trúng
906-908 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 906 Trúng
903-905 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
901-903 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 902 Trúng
831-902 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 831 Trúng
830-901 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 830 Trúng
829-831 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 829 Trúng
828-830 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 828 Trúng