SODO XSST 45giây Thứ tư1368

6 5 7 8 0 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1369 Đầu【Tài】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1368
6 5 7 8 0 6
1367
3 8 1 9 2 9
1366
3 6 0 3 9 7
1365
8 2 8 4 2 4
1364
7 1 5 6 9 0
1363
6 9 9 2 0 0
1362
6 7 8 1 2 4
1361
2 7 6 4 7 9
1360
4 0 2 7 8 1
1359
6 6 1 0 8 0
1358
1 0 6 6 5 7
1357
1 3 2 7 5 7
1356
2 2 6 5 9 9
1355
5 2 4 0 4 4
1354
4 4 8 4 9 2
1353
7 6 1 6 1 4
1352
7 8 0 3 1 6
1351
4 9 1 9 4 4
1350
5 2 1 8 0 5
1349
6 9 9 6 7 5
1368-1370 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
1366-1368 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1367 Trúng
1365-1367 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1365 Trúng
1363-1365 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1364 Trúng
1361-1363 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1362 Trúng
1360-1362 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1360 Trúng
1357-1359 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1356-1358 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1356 Trúng
1355-1357 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1355 Trúng
1352-1354 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1354 Trúng
1351-1353 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1351 Trúng
1348-1350 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1350 Trúng
1345-1347 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1347 Trúng
1344-1346 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1344 Trúng
1342-1344 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1343 Trúng
1341-1343 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1341 Trúng
1339-1341 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1340 Trúng
1337-1339 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1338 Trúng
1335-1337 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1336 Trúng
1334-1336 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1334 Trúng
1331-1333 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1333 Trúng
1368-1370 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
1366-1368 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1367 Trúng
1365-1367 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1365 Trúng
1363-1365 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1364 Trúng
1361-1363 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1362 Trúng
1360-1362 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1360 Trúng
1357-1359 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1356-1358 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1356 Trúng
1355-1357 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1355 Trúng
1352-1354 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1354 Trúng
1351-1353 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1351 Trúng
1348-1350 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1350 Trúng
1345-1347 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1347 Trúng
1344-1346 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1344 Trúng
1342-1344 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1343 Trúng
1341-1343 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1341 Trúng
1339-1341 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1340 Trúng
1337-1339 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1338 Trúng
1335-1337 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1336 Trúng
1334-1336 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1334 Trúng
1331-1333 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1333 Trúng