TP. HCM Thứ tư527

7 6 5 2 5 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 528 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
527
7 6 5 2 5 8
525
0 5 6 2 3 6
520
8 1 7 2 9 2
518
0 6 7 4 5 6
513
9 6 8 0 2 0
511
4 1 6 2 3 6
506
8 3 3 3 0 1
504
7 4 2 0 1 1
429
3 9 3 2 9 7
427
5 9 8 6 2 1
422
6 8 9 8 9 7
420
5 9 7 4 7 4
415
9 0 3 6 8 4
413
3 0 9 1 2 5
408
5 2 9 2 1 5
406
1 9 3 6 3 1
401
0 1 3 7 3 9
330
3 7 9 0 8 5
325
2 5 2 0 4 8
323
2 3 2 7 3 4
526-528 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
521-523 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
519-521 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 520 Trúng
512-514 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
507-509 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
430-502 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
428-430 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 429 Trúng
421-423 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
416-418 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
414-416 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 415 Trúng
407-409 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
331-402 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
324-326 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
317-319 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
310-312 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
303-305 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
225-227 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 226 Trúng
220-222 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
218-220 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 219 Trúng
211-213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
526-528 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
521-523 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
519-521 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 520 Trúng
512-514 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
507-509 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
430-502 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
428-430 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 429 Trúng
421-423 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
416-418 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
414-416 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 415 Trúng
407-409 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
331-402 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
324-326 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
317-319 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
310-312 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
303-305 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
225-227 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 226 Trúng
220-222 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
218-220 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 219 Trúng
211-213 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại