SODO XSST 2 phút Chủ nhật0504

9 1 4 2 8 3

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 0505 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:4
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
0504
9 1 4 2 8 3
0503
9 8 6 6 8 5
0502
0 0 7 2 1 3
0501
8 2 9 4 9 7
0500
2 8 8 1 7 9
0499
7 6 3 7 3 4
0498
3 9 1 3 0 8
0497
0 8 6 6 6 6
0496
6 3 5 7 8 8
0495
9 4 9 7 0 3
0494
1 0 1 1 0 0
0493
4 9 6 2 8 4
0492
4 0 0 2 2 9
0491
2 5 6 3 4 6
0490
5 2 3 4 3 0
0489
7 4 0 9 2 9
0488
7 9 0 2 8 7
0487
1 7 5 6 6 3
0486
8 0 2 6 4 5
0485
9 8 8 3 8 0
0503-0505 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  4 Đang chờ quay số--
0502-0504 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0502 Trúng
0501-0503 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0501 Trúng
0500-0502 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0500 Trúng
0499-0501 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0499 Trúng
0497-0499 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0498 Trúng
0496-0498 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0496 Trúng
0495-0497 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0495 Trúng
0493-0495 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0494 Trúng
0492-0494 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0492 Trúng
0489-0491 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
0488-0490 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0488 Trúng
0487-0489 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0487 Trúng
0486-0488 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0486 Trúng
0483-0485 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0485 Trúng
0482-0484 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0482 Trúng
0481-0483 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0481 Trúng
0478-0480 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0480 Trúng
0476-0478 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0477 Trúng
0475-0477 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0475 Trúng
0472-0474 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0503-0505 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  4 Đang chờ quay số--
0502-0504 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0502 Trúng
0501-0503 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0501 Trúng
0500-0502 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0500 Trúng
0499-0501 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0499 Trúng
0497-0499 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0498 Trúng
0496-0498 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0496 Trúng
0495-0497 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0495 Trúng
0493-0495 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0494 Trúng
0492-0494 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0492 Trúng
0489-0491 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
0488-0490 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0488 Trúng
0487-0489 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0487 Trúng
0486-0488 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0486 Trúng
0483-0485 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0485 Trúng
0482-0484 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0482 Trúng
0481-0483 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0481 Trúng
0478-0480 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0480 Trúng
0476-0478 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0477 Trúng
0475-0477 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0475 Trúng
0472-0474 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại