Đà Nẵng Thứ năm927

3 1 3 4 7 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 928 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
927
3 1 3 4 7 6
923
5 8 8 6 9 3
920
4 4 8 7 4 4
916
5 8 1 2 0 1
913
3 2 3 7 8 7
909
9 1 8 9 7 4
906
6 4 8 3 0 3
902
7 7 4 8 1 9
830
1 8 0 7 2 1
826
7 2 1 7 1 9
823
2 5 6 6 8 7
819
6 2 3 6 6 6
816
2 5 8 9 7 2
812
2 2 9 0 7 7
809
1 6 5 6 7 4
805
4 7 0 3 5 8
802
3 1 3 5 2 2
729
5 5 2 5 5 2
726
3 6 2 1 8 3
722
4 2 3 1 7 8
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
921-923 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
907-909 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
831-902 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
824-826 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
820-822 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
817-819 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 819 Trúng
810-812 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
803-805 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
727-729 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
720-722 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
713-715 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
709-711 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
706-708 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 708 Trúng
629-701 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
625-627 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
622-624 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 624 Trúng
615-617 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
611-613 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
608-610 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 610 Trúng
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
921-923 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
907-909 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
831-902 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
824-826 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
820-822 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
817-819 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 819 Trúng
810-812 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
803-805 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
727-729 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
720-722 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
713-715 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
709-711 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
706-708 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 708 Trúng
629-701 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
625-627 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
622-624 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 624 Trúng
615-617 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
611-613 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
608-610 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 610 Trúng