Cần Thơ Thứ hai221

7 1 0 6 0 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 222 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
221
7 1 0 6 0 9
214
0 2 4 6 0 3
207
4 9 6 9 5 5
131
0 2 9 3 2 5
124
0 7 3 5 2 9
117
9 8 6 1 2 2
110
8 8 5 1 2 0
103
2 5 5 4 8 8
1227
1 2 5 8 6 8
1220
9 0 5 7 6 4
1213
5 0 5 6 1 4
1206
4 8 8 3 8 2
1129
3 7 0 2 9 5
1122
5 2 7 8 1 5
1115
6 7 1 8 1 1
1108
9 6 5 1 5 9
1101
5 4 6 6 5 7
1025
9 3 5 1 4 5
1018
8 8 4 8 8 7
1011
0 1 8 4 8 2
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
215-217 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 103 Trúng
1221-1223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
921-923 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
215-217 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 103 Trúng
1221-1223 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
921-923 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại