Sóc Trăng Thứ hai221

4 2 5 7 4 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 222 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
221
4 2 5 7 4 0
214
9 8 1 1 4 1
207
0 9 0 1 9 6
131
7 5 3 9 9 0
124
4 1 4 9 7 7
117
5 0 5 2 0 5
110
9 4 4 4 6 1
103
6 8 4 6 3 2
1227
1 7 4 9 5 3
1220
2 9 4 0 5 5
1213
7 5 2 7 1 9
1206
0 8 4 7 1 6
1129
5 3 1 5 3 1
1122
1 0 7 7 0 0
1115
3 4 1 3 2 8
1108
4 4 9 0 9 9
1101
7 1 3 1 2 5
1025
3 0 0 1 9 1
1018
7 1 7 5 3 3
1011
4 6 4 7 4 4
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
215-217 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 110 Trúng
1221-1223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
921-923 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
215-217 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 110 Trúng
1221-1223 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
921-923 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại