Khánh Hòa Thứ hai129

7 0 3 2 2 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1210 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
129
7 0 3 2 2 8
125
5 6 8 9 0 6
122
3 4 4 9 2 4
118
5 8 2 7 3 6
115
4 1 6 7 4 8
111
3 5 6 0 9 6
108
7 3 5 7 6 8
104
5 7 2 7 1 8
101
3 1 3 6 4 4
1228
3 1 0 8 8 2
1225
2 4 5 3 2 6
1221
0 2 0 3 6 5
1218
6 4 0 8 0 6
1214
2 5 3 2 4 6
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1005-1007 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1002-1004 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1229-1231 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 101 Trúng
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1206-1208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1005-1007 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1002-1004 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1229-1231 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 101 Trúng