Hải Phòng Chủ nhật621

1 4 2 9 6

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 622 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
621
1 4 2 9 6
614
8 0 2 8 7
607
0 4 6 5 1
531
0 6 1 0 2
524
7 0 0 9 8
517
5 1 4 6 8
510
7 8 7 3 6
503
6 4 8 5 7
426
5 7 6 2 0
419
2 6 5 9 2
412
1 2 0 7 3
405
7 2 6 6 6
329
3 7 8 6 9
322
9 5 3 7 1
315
1 2 3 3 4
308
7 1 3 0 7
301
7 1 9 6 1
223
1 6 0 5 3
216
3 4 8 6 4
202
2 8 1 7 4
622-624 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
615-617 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
608-610 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
601-603 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
525-527 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
518-520 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
511-513 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
427-429 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
420-422 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
413-415 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
406-408 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
330-401 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
323-325 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
316-318 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
309-311 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
302-304 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
224-226 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
217-219 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
203-205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
622-624 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
615-617 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
608-610 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
601-603 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
525-527 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
518-520 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
511-513 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
427-429 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
420-422 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
413-415 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
406-408 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
330-401 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
323-325 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
316-318 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
309-311 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
302-304 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
224-226 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
217-219 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
203-205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại