Kon Tum Thứ hai129

1 9 2 2 7 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1210 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
129
1 9 2 2 7 5
122
9 9 0 6 6 9
115
1 0 4 4 7 8
108
9 6 8 6 0 4
101
4 5 4 3 7 9
1225
5 2 1 0 7 8
1218
1 6 7 4 6 0
1211
7 1 8 1 2 0
1204
6 6 2 8 2 9
1127
2 3 6 3 9 2
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1226-1228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 108 Trúng
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1226-1228 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 108 Trúng