VN XSMB 3 Phút Thứ bảy0304

6 8 2 0 7

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 0305 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
0304
6 8 2 0 7
0303
6 9 7 0 9
0302
8 5 2 9 0
0301
7 9 4 0 8
0300
7 9 1 8 1
0299
4 2 7 5 1
0298
6 9 4 8 5
0297
9 9 6 0 4
0296
1 6 0 4 4
0295
8 0 5 6 2
0294
0 0 8 6 9
0293
5 5 4 6 6
0292
0 8 7 1 0
0291
9 2 4 5 7
0290
8 0 1 1 1
0289
5 7 5 3 2
0288
3 4 4 5 8
0287
1 7 0 7 7
0286
4 2 5 0 8
0285
3 3 6 4 6
0305-0307 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
0304-0306 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0304 Trúng
0302-0304 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0303 Trúng
0299-0301 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0301 Trúng
0296-0298 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0298 Trúng
0293-0295 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0292-0294 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0292 Trúng
0290-0292 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0291 Trúng
0288-0290 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0289 Trúng
0287-0289 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0287 Trúng
0284-0286 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
0281-0283 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
0278-0280 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
0275-0277 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0274-0276 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0274 Trúng
0272-0274 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0273 Trúng
0271-0273 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0271 Trúng
0268-0270 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0267-0269 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0267 Trúng
0265-0267 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0266 Trúng
0262-0264 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0305-0307 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
0304-0306 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0304 Trúng
0302-0304 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0303 Trúng
0299-0301 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0301 Trúng
0296-0298 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0298 Trúng
0293-0295 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0292-0294 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0292 Trúng
0290-0292 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0291 Trúng
0288-0290 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0289 Trúng
0287-0289 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0287 Trúng
0284-0286 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
0281-0283 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
0278-0280 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
0275-0277 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0274-0276 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0274 Trúng
0272-0274 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0273 Trúng
0271-0273 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0271 Trúng
0268-0270 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0267-0269 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0267 Trúng
0265-0267 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0266 Trúng
0262-0264 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại