Đắk Lắk Thứ hai220

6 1 1 9 5 1

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 221 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
220
6 1 1 9 5 1
213
3 2 2 4 3 8
206
2 9 5 5 0 2
130
0 7 6 6 2 3
123
1 7 4 3 3 8
116
3 6 1 3 6 4
109
5 3 7 5 4 1
102
9 3 1 9 9 1
1226
1 5 2 8 7 5
1219
3 0 7 9 7 1
1212
2 5 3 8 3 9
1205
9 1 5 6 1 7
1128
9 4 6 5 9 3
1121
5 4 6 9 0 4
1114
3 1 2 1 5 1
1107
5 3 8 9 3 2
1031
5 9 5 5 4 9
1024
4 2 1 9 2 3
1017
4 4 1 6 2 7
1010
4 4 6 4 6 9
221-223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
214-216 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
207-209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
131-202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1227-1229 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 109 Trúng
1220-1222 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1213-1215 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1129-1201 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1115-1117 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1101-1103 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1025-1027 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1018-1020 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1011-1013 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
927-929 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1003 Trúng
221-223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
214-216 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
207-209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
131-202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1227-1229 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 109 Trúng
1220-1222 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1213-1215 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1129-1201 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1115-1117 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1101-1103 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1025-1027 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1018-1020 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1011-1013 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
927-929 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1003 Trúng