Hà Nội Thứ ba1211

3 8 0 3 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1212 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1211
3 8 0 3 8
1207
3 5 6 2 7
1204
8 7 6 9 4
1130
0 7 4 2 6
1127
8 4 7 5 7
1123
5 7 9 9 9
1120
4 9 0 7 1
1116
5 4 8 6 9
1113
1 9 4 1 2
1109
3 4 5 6 2
1106
9 1 4 8 4
1102
9 3 1 2 7
1030
3 4 6 8 4
1026
2 6 7 8 8
1023
4 5 8 4 4
1019
4 5 3 0 5
1016
9 4 5 4 0
1012
5 0 8 7 5
1009
9 1 2 4 5
1005
8 8 7 3 3
1212-1214 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1207 Trúng
1128-1130 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1121-1123 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1114-1116 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1116 Trúng
1110-1112 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1109 Trúng
1103-1105 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1031-1102 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1102 Trúng
1027-1029 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1024-1026 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1026 Trúng
1017-1019 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1003-1005 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
929-1001 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
926-928 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 928 Trúng
922-924 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
919-921 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 921 Trúng
915-917 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1212-1214 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1208-1210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1207 Trúng
1128-1130 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1121-1123 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1114-1116 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1116 Trúng
1110-1112 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1109 Trúng
1103-1105 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1031-1102 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1102 Trúng
1027-1029 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1024-1026 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1026 Trúng
1017-1019 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1003-1005 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
929-1001 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
926-928 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 928 Trúng
922-924 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
919-921 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 921 Trúng
915-917 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại