Hà Nội Thứ ba1205

1 3 4 5 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1206 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1205
1 3 4 5 4
1201
5 2 7 7 0
1128
6 5 5 0 7
1124
7 5 9 9 6
1121
5 2 0 9 1
1117
0 5 7 7 6
1114
1 2 8 3 4
1110
7 1 6 1 0
1107
0 4 0 6 7
1103
6 6 8 1 9
1031
9 3 3 4 3
1027
8 9 6 0 4
1024
0 5 4 9 9
1020
2 7 4 6 5
1017
1 5 6 7 7
1013
6 5 3 5 3
1010
7 1 2 1 8
1006
2 6 4 5 0
1003
6 5 1 6 9
929
9 2 1 2 9
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1202-1204 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1129-1201 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1201 Trúng
1125-1127 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1124 Trúng
1118-1120 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1115-1117 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1117 Trúng
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1104-1106 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1101-1103 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1103 Trúng
1025-1027 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1021-1023 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1018-1020 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1020 Trúng
1011-1013 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1007-1009 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1006 Trúng
927-929 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1003 Trúng
923-925 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
920-922 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 922 Trúng
913-915 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
909-911 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
1202-1204 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1129-1201 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1201 Trúng
1125-1127 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1124 Trúng
1118-1120 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1115-1117 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1117 Trúng
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1104-1106 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1101-1103 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1103 Trúng
1025-1027 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1021-1023 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1018-1020 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1020 Trúng
1011-1013 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1007-1009 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1006 Trúng
927-929 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1003 Trúng
923-925 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
920-922 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 922 Trúng
913-915 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
909-911 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại