Mega 6/45 1 Phút Chủ nhật0160

15 16 42 45 06 29

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 0161 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
0160
15 16 42 45 06 29
0159
28 36 15 35 11 06
0158
40 02 04 29 14 42
0157
09 32 29 02 23 01
0156
32 24 37 08 28 02
0155
06 05 22 27 04 33
0154
34 28 45 13 42 16
0153
02 22 23 40 14 12
0152
27 32 30 35 21 10
0151
13 03 39 22 44 16
0150
08 11 40 39 12 15
0149
19 13 08 29 02 17
0148
23 22 30 44 42 28
0147
10 19 41 30 20 28
0146
32 20 35 08 34 31
0145
25 34 44 18 30 39
0144
32 20 13 12 16 28
0143
24 12 33 43 16 25
0142
34 45 17 06 14 40
0141
42 38 32 17 26 36
0160-0162 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
0159-0161 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0159 Trúng
0158-0160 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0158 Trúng
0157-0159 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0157 Trúng
0155-0157 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0156 Trúng
0152-0154 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0151-0153 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0151 Trúng
0150-0152 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0150 Trúng
0148-0150 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 0149 Trúng
0145-0147 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0142-0144 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0141-0143 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0141 Trúng
0138-0140 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0135-0137 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0132-0134 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0129-0131 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0128-0130 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0128 Trúng
0127-0129 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0127 Trúng
0126-0128 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 0126 Trúng
0123-0125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0120-0122 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0160-0162 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
0159-0161 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0159 Trúng
0158-0160 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0158 Trúng
0157-0159 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0157 Trúng
0155-0157 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0156 Trúng
0152-0154 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0151-0153 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0151 Trúng
0150-0152 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0150 Trúng
0148-0150 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 0149 Trúng
0145-0147 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0142-0144 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0141-0143 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0141 Trúng
0138-0140 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0135-0137 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0132-0134 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0129-0131 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0128-0130 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0128 Trúng
0127-0129 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0127 Trúng
0126-0128 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 0126 Trúng
0123-0125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
0120-0122 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại