Hà Nội VIP Thứ hai225

5 0 0 0 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 226 Đầu【Tài】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
225
5 0 0 0 8
224
4 2 6 6 6
223
6 2 6 0 1
222
9 8 2 2 8
221
1 5 9 1 6
220
1 7 9 1 3
219
4 3 4 1 4
218
5 3 1 7 9
217
7 0 0 9 1
216
0 1 3 1 5
215
6 2 2 0 4
214
1 8 7 1 8
213
1 0 0 2 8
212
6 7 0 3 0
211
8 1 5 0 9
210
1 3 5 2 7
209
0 3 9 4 8
208
2 4 8 9 5
207
3 8 3 2 9
206
4 2 9 9 1
225-227 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
223-225 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 224 Trúng
220-222 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
218-220 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 219 Trúng
217-219 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 217 Trúng
216-218 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 216 Trúng
213-215 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
210-212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
209-211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 209 Trúng
207-209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 208 Trúng
206-208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 206 Trúng
203-205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 205 Trúng
131-202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
121-123 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 123 Trúng
225-227 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
223-225 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 224 Trúng
220-222 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
218-220 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 219 Trúng
217-219 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 217 Trúng
216-218 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 216 Trúng
213-215 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
210-212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
209-211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 209 Trúng
207-209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 208 Trúng
206-208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 206 Trúng
203-205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 205 Trúng
131-202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
121-123 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 123 Trúng