Ninh Thuận Thứ hai127

2 8 4 8 8 2

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1208 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
127
2 8 4 8 8 2
120
2 0 4 0 3 2
113
6 4 0 7 2 8
106
4 0 9 3 8 6
1230
1 8 5 6 2 8
1223
0 5 5 7 0 5
1216
0 5 8 3 3 5
1209
3 7 5 4 1 9
1202
8 5 5 6 8 0
1125
8 4 9 0 0 5
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
121-123 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1104-1106 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1007-1009 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1231-102 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1224-1226 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
121-123 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1104-1106 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1007-1009 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1231-102 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1224-1226 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại