Bắc Ninh Thứ ba417

9 0 2 8 9

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 418 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
417
9 0 2 8 9
410
1 4 1 3 8
403
6 7 3 6 4
327
2 0 6 4 5
320
3 5 1 4 4
313
9 1 7 5 3
306
3 2 9 3 9
228
7 7 6 4 5
221
9 9 9 3 7
214
1 7 6 7 0
207
6 7 3 8 4
131
4 7 6 6 6
124
6 1 6 6 1
117
7 6 5 5 3
110
7 3 7 3 2
103
6 2 4 9 5
1227
7 4 8 1 7
1220
6 4 9 7 8
1213
9 1 7 0 6
1206
9 3 1 7 8
418-420 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
411-413 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
404-406 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
328-330 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
321-323 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
314-316 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
307-309 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
301-303 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
215-217 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 103 Trúng
1221-1223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
418-420 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
411-413 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
404-406 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
328-330 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
321-323 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
314-316 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
307-309 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
301-303 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
222-224 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
215-217 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
208-210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
111-113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1004-1006 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1228-1230 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 103 Trúng
1221-1223 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1214-1216 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại