Bắc Ninh Thứ ba1206

9 3 1 7 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1207 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1206
9 3 1 7 8
1129
0 3 1 4 1
1122
1 4 6 7 0
1115
3 3 8 5 9
1108
9 8 5 2 6
1101
2 0 1 3 6
1025
6 1 3 8 0
1018
2 8 6 0 0
1011
4 9 1 4 0
1004
5 3 1 3 9
927
9 3 4 4 7
920
4 0 3 0 3
913
5 6 6 5 0
906
1 5 2 6 9
830
7 6 5 5 1
823
6 3 7 3 4
816
8 2 0 1 9
809
5 9 2 6 1
802
8 8 1 3 7
726
8 7 9 2 9
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1012-1014 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1005-1007 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1004 Trúng
921-923 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
907-909 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
831-902 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
824-826 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
817-819 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
810-812 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
803-805 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
727-729 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
720-722 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1116-1118 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1026-1028 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1019-1021 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1012-1014 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1005-1007 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
928-930 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1004 Trúng
921-923 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
914-916 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
907-909 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
831-902 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
824-826 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
817-819 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
810-812 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
803-805 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
727-729 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
720-722 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại