Bắc Ninh Thứ ba1130

9 8 1 1 2

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1201 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1130
9 8 1 1 2
1123
4 7 7 7 9
1116
5 0 5 7 8
1109
5 7 7 6 5
1102
6 7 2 4 6
1026
1 9 7 3 9
1019
6 8 8 7 9
1012
6 7 1 4 5
1005
8 0 9 8 3
928
4 1 9 4 6
921
4 4 8 2 3
914
6 6 5 8 1
907
5 1 1 6 9
831
9 2 4 6 7
824
2 4 8 3 2
817
5 4 1 8 2
810
4 2 1 1 9
803
3 7 6 8 6
727
0 9 1 5 5
720
2 5 4 9 6
1201-1203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1124-1126 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1103-1105 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1027-1029 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1020-1022 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1013-1015 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1006-1008 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
929-1001 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
922-924 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
915-917 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
908-910 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
901-903 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
825-827 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
818-820 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
811-813 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
804-806 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
728-730 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
721-723 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
714-716 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1201-1203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1124-1126 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1103-1105 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1027-1029 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1020-1022 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1013-1015 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1006-1008 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
929-1001 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
922-924 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
915-917 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
908-910 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
901-903 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
825-827 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
818-820 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
811-813 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
804-806 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
728-730 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
721-723 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
714-716 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại