Bắc Ninh Chủ nhật322

0 8 7 9 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 323 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
322
0 8 7 9 8
315
6 7 7 2 4
308
7 3 7 8 7
301
7 6 1 0 2
222
3 1 3 5 7
215
1 8 1 5 8
208
8 8 8 6 4
201
3 4 8 3 8
125
5 2 3 7 1
118
4 5 2 8 2
111
0 4 9 4 2
104
7 5 7 5 7
1228
5 5 1 4 5
1221
7 4 5 6 2
1214
4 8 5 0 7
1207
8 5 9 7 9
1130
9 8 1 1 2
1123
4 7 7 7 9
1116
5 0 5 7 8
1109
5 7 7 6 5
323-325 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
316-318 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
309-311 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
302-304 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
223-225 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
216-218 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
209-211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
202-204 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1229-1231 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 111 Trúng
1222-1224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1215-1217 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1201-1203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1124-1126 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1103-1105 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1027-1029 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
323-325 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
316-318 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
309-311 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
302-304 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
223-225 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
216-218 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
209-211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
202-204 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1206-1208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1102-1104 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1229-1231 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 111 Trúng
1222-1224 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1215-1217 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1201-1203 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1124-1126 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1117-1119 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1110-1112 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1103-1105 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1027-1029 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại