Thừa T. Huế Thứ hai225

2 7 6 1 1 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 226 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
225
2 7 6 1 1 0
219
6 7 2 7 2 0
218
5 9 5 8 0 2
212
4 9 6 7 5 0
211
6 1 5 2 4 4
205
6 9 1 9 9 6
204
9 9 8 2 6 6
129
6 5 1 2 3 7
128
0 8 5 1 1 1
122
1 4 1 7 6 8
121
0 8 1 5 1 0
115
3 1 5 1 5 7
114
1 5 7 4 7 5
108
4 3 3 6 9 4
107
5 4 4 0 5 9
101
5 4 5 1 0 2
1231
9 0 2 7 9 2
1225
8 2 0 5 6 7
1224
5 0 3 1 1 3
1218
2 7 9 0 8 9
226-228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
219-221 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
213-215 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
212-214 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 212 Trúng
206-208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
205-207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 205 Trúng
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1202-1204 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1105-1107 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1008-1010 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
101-103 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1225-1227 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1219-1221 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1218-1220 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1218 Trúng
1211-1213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1204 Trúng
226-228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
219-221 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
213-215 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
212-214 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 212 Trúng
206-208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
205-207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 205 Trúng
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1202-1204 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1105-1107 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1008-1010 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
101-103 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1225-1227 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1219-1221 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1218-1220 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1218 Trúng
1211-1213 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1205-1207 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1204 Trúng