Thừa T. Huế Thứ ba605

3 8 6 3 7 0

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 606 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
605
3 8 6 3 7 0
604
4 3 8 3 4 8
529
7 5 3 2 1 2
528
7 9 5 1 4 3
522
8 3 8 7 8 4
521
0 5 2 6 5 9
515
3 3 1 4 5 4
514
7 8 3 0 4 2
508
8 8 0 8 8 3
507
9 0 8 8 1 2
501
2 4 1 7 3 3
430
1 7 3 6 0 0
424
8 7 1 6 1 7
423
5 7 6 6 9 2
417
8 9 7 5 8 0
416
9 1 6 6 3 4
410
6 5 9 5 1 1
409
3 8 0 5 4 2
403
8 8 7 3 1 2
402
9 6 1 4 1 9
605-607 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
529-531 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
522-524 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
516-518 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
515-517 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 515 Trúng
509-511 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
508-510 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 508 Trúng
502-504 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
501-503 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 501 Trúng
424-426 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
417-419 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
411-413 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
410-412 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 410 Trúng
403-405 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
327-329 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
320-322 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
313-315 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
306-308 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
228-302 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 227 Trúng
221-223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
605-607 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
529-531 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
522-524 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
516-518 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
515-517 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 515 Trúng
509-511 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
508-510 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 508 Trúng
502-504 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
501-503 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 501 Trúng
424-426 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
417-419 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
411-413 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
410-412 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 410 Trúng
403-405 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
327-329 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
320-322 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
313-315 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
306-308 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
228-302 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 227 Trúng
221-223 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại