Thừa T. Huế Thứ hai129

4 9 6 5 6 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1210 Đầu【Tài】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
129
4 9 6 5 6 5
123
0 1 3 8 1 7
122
5 1 7 9 3 1
116
8 5 5 4 5 3
115
4 5 5 3 2 1
109
7 3 4 8 8 6
108
7 8 9 9 3 8
102
4 7 4 8 3 5
101
6 2 3 9 7 6
1226
1 8 0 0 0 6
1225
1 7 4 7 9 8
1219
1 6 9 0 9 2
1218
8 4 2 3 7 4
1212
0 7 3 7 6 8
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1003-1005 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1227-1229 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 102 Trúng
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  1 Đang chờ quay số--
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1107-1109 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1010-1012 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1003-1005 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1227-1229 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 102 Trúng