Kon Tum Chủ nhật319

5 6 0 1 0 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 320 Đầu【Chẵn】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
319
5 6 0 1 0 5
312
0 7 7 7 1 7
305
2 1 2 2 8 6
226
6 5 6 7 5 5
219
3 4 5 3 1 8
212
9 4 6 8 1 0
205
9 8 0 3 8 5
129
1 9 2 2 7 5
122
9 9 0 6 6 9
115
1 0 4 4 7 8
108
9 6 8 6 0 4
101
4 5 4 3 7 9
1225
5 2 1 0 7 8
1218
1 6 7 4 6 0
1211
7 1 8 1 2 0
1204
6 6 2 8 2 9
1127
2 3 6 3 9 2
320-322 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  1 Đang chờ quay số--
313-315 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
306-308 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
220-222 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
213-215 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
206-208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1226-1228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 108 Trúng
320-322 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  1 Đang chờ quay số--
313-315 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
306-308 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
227-301 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
220-222 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
213-215 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
206-208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1009-1011 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1226-1228 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 108 Trúng