Hồ Chí Minh VIP Thứ ba1211

8 9 0 7 4 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1212 Đầu【Lẻ】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1211
8 9 0 7 4 8
1210
1 7 2 1 7 7
1209
5 6 1 9 5 5
1208
0 8 9 3 1 6
1207
3 9 1 3 8 2
1206
0 8 8 6 0 7
1205
6 8 0 5 2 7
1204
3 3 1 2 6 6
1203
5 7 1 3 3 4
1202
0 7 3 5 4 1
1201
1 3 4 4 8 9
1130
4 3 4 6 0 1
1129
2 9 3 9 2 9
1128
2 1 7 2 4 8
1127
0 2 5 6 2 3
1126
6 4 0 5 4 2
1125
7 6 9 3 4 1
1124
0 2 5 6 6 4
1123
1 2 4 6 0 0
1122
4 4 4 9 8 7
1211-1213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】  2 Đang chờ quay số--
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1210 Trúng
1209-1211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1209 Trúng
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1208 Trúng
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1127-1129 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1126-1128 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1126 Trúng
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1122 Trúng
1121-1123 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1121 Trúng
1120-1122 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1120 Trúng
1119-1121 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1119 Trúng
1118-1120 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1118 Trúng
1115-1117 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1112-1114 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1114 Trúng
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1111 Trúng
1107-1109 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1106 Trúng
1103-1105 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1104 Trúng
1211-1213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】  2 Đang chờ quay số--
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1210 Trúng
1209-1211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1209 Trúng
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1208 Trúng
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1127-1129 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1126-1128 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1126 Trúng
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1122-1124 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1122 Trúng
1121-1123 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1121 Trúng
1120-1122 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1120 Trúng
1119-1121 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1119 Trúng
1118-1120 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1118 Trúng
1115-1117 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1112-1114 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1114 Trúng
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1111 Trúng
1107-1109 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1106 Trúng
1103-1105 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1104 Trúng