VN XSMB 3 Phút Chủ nhật0342

5 2 9 6 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 0343 Đầu【Lẻ】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
0342
5 2 9 6 4
0341
9 8 1 7 6
0340
1 7 1 0 6
0339
9 4 2 6 3
0338
4 0 3 1 2
0337
3 6 9 0 4
0336
8 4 8 2 2
0335
2 2 4 9 5
0334
0 7 6 2 2
0333
0 0 7 9 1
0332
3 9 9 4 3
0331
6 9 2 8 6
0330
4 4 4 5 9
0329
3 4 8 8 0
0328
8 6 5 8 2
0327
1 2 1 6 9
0326
7 3 3 4 7
0325
1 6 4 5 0
0324
2 5 7 6 3
0323
7 8 6 9 7
0342-0344 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】  2 Đang chờ quay số--
0340-0342 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0341 Trúng
0339-0341 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0339 Trúng
0338-0340 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0338 Trúng
0337-0339 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0337 Trúng
0336-0338 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0336 Trúng
0334-0336 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0335 Trúng
0333-0335 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0333 Trúng
0332-0334 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0332 Trúng
0330-0332 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0331 Trúng
0327-0329 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
0325-0327 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0326 Trúng
0323-0325 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0324 Trúng
0322-0324 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0322 Trúng
0319-0321 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0321 Trúng
0316-0318 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
0315-0317 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0315 Trúng
0312-0314 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
0310-0312 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 0311 Trúng
0309-0311 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0309 Trúng
0308-0310 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 0308 Trúng
0342-0344 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】  2 Đang chờ quay số--
0340-0342 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0341 Trúng
0339-0341 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0339 Trúng
0338-0340 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0338 Trúng
0337-0339 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0337 Trúng
0336-0338 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0336 Trúng
0334-0336 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0335 Trúng
0333-0335 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0333 Trúng
0332-0334 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0332 Trúng
0330-0332 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0331 Trúng
0327-0329 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
0325-0327 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0326 Trúng
0323-0325 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0324 Trúng
0322-0324 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0322 Trúng
0319-0321 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0321 Trúng
0316-0318 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
0315-0317 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0315 Trúng
0312-0314 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
0310-0312 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 0311 Trúng
0309-0311 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0309 Trúng
0308-0310 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 0308 Trúng